HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

Jakobovits Miklós életmű kiállítás

Jakobovits Miklós 1936-ban született Kolozsváron. Örmény-katolikus édesapja Jakobovits Mihály oldalán, aki cím és cégtábla valamint díszletfestő, a harmincas- negyvenes évek Kolozsvári Magyar Színházában, végül a sepsiszentgyörgyi színház díszletfestőműhelyének vezetője, Miklós már 4-5 évesen megismerkedik a színek, a festő eszközök, a kép és plasztika készítés, a felirat és betű szerkesztés valamint a plakátkészítés fortélyainak, anyagainak világával. A katolikus iskola padjaiból a neves marosvásárhelyi Bordi András féle festőiskolából állami Képzőművészeti Középiskolává bővült iskolába irányították, Az ott megalapozott tudás birtokában veszik fel 1955-ben a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolára, ahol mint Kádár Tibor és Miklóssy Gábor tanítványa szerzett diplomát. Kádár Tibor mindenféle maradi beszűkültséggel páros narratívvitás elleni szemlélete, az absztrakciót is ostromló modernsége, mély nyomot hagyott a fiatal festő habitusában.  Művészi habitusára leginkább Nagy Albert szellemének erkölcsisége, hivatástudatának nemzeti-társadalmi identitáskeresésben kiteljesedő humanista elkötelezettsége és nem utolsósorban a művészet megváltó erejében vetett feltétlen hite hatott. Jakobovits Miklós bár nyíltan sohasem szállt szembe a hatalommal, számos olyan képet festett és írást közölt, amely kényesnek számított a diktatúra körülményei között. Rendkívül bosszantotta minden homogenizáló és áltekintélyre építő hatalmi megnyilvánulás. Ezeknek ihletében rajzolta, festette azokat a rajzait, képeit, amelyekben a tekintélyelvű társadalom rongyrázó hatalmaskodásait önkényességét figurázta ki.  Művészi identitását végül szakmai elmélyültségében vélte megtalálni és ezzel a következő nemzedék művészi hitvallásához közelített. Törekvéseit így összegezte: „A képzőművészet formai jelei – a szín, a ritmus, a metafizikus időtlenség visszaadása – izgatnak leginkább, ezekkel próbálok átfogóbb, egyetemes hangulatot teremteni munkáimban. Másik nagy titkos vágyam hasonlatos ahhoz, amit Monet művelt az impresszionizmussal: hogyan tudnám a piktúrán keresztül az ősi, több mint kétezer éves időbeli lényegeket, díszleteket leszedni, és visszaadni egy régi kornak a történéseit. Olyan ez, mintha az idő lényegét próbálnám besűríteni.”
Nagy fontosságot tulajdonított azoknak a különös természeti, történelmi tényezőknek, amelyet szülőföldje Erdély, a maga nemzeti, etnikai sokszínűségével és évezredes egyszerre nyugati és keleti gyökerű európai kultúrájával nyújt az itt alkotóknak. Jakobovits Miklós remekbeszabott életműve a lehető legjobb bizonyíték arra, hogy ez a sajátságos kulturális entitás nem csak létezik, de egyetemes értelemben is a lehető legszínvonalasabb értékek eredőjévé válhat.

ANAHITA
2015

BORDI ANDRÁS
2015

KOSZTÁNDI B. KATALIN
2015

EMŰK GYŰJTEMÉNY
2016

HERVAI ZOLTÁN
2015

MIKLÓSSY MÁRIA
2015

BALÁZS IMRE
2016

FEHÉR LABIRINTUS
2016

JAKOBOVITS MIKLÓS
2016

KULCSÁR BÉLA
2016

TRANSZCENDENCIA

SYLVIA PLACHY

BOCZ BORBÁLA
2016

FELEZŐIDŐ2
2014

JOVIÁN GYÖRGY
2015

KUSZTOS ENDRE
2014

VINCZEFFY LÁSZLÓ
2016

BODOSI DÁNIEL
2015

KOSZTÁNDI JENŐ
2015

KÁKONYI CSILLA
2016

LAKÓCA
2016

SZOCRELATÍV
2013

Elérhetőségek:

  +40 751 438 806

@  emuksepsi@gmail.com

  EMŰK – Központ, Olt utca 2., Sepsiszentgyörgy

  EMŰK – Lábasház, Szabadság tér 7., Sepsiszentgyörgy

  1918. December 1. utca 2., Sepsiszentgyörgy,
Kovászna megye, Románia