HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

Ferenc Sükösd

Ferenc Sükösd

Ferenc SÜKÖSD, pictor Ocna de Jos, 5 martie 1933 – Târgu Mureș, 24 decembrie 1972 În perioada 1949-1953 a fost elev la Liceul de Muzică și Arte Plastice din Târgu Mureș. În perioada 1953-1959 a studiat la secția de pictură a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj. I-au fost profesori Tibor Kádár și Gábor Miklóssy. Din 1960 a fost muzeolog și ghid la Muzeul de Artă din Târgu Mureș. A murit în condiții tragice la 24 decembrie 1972.

Expoziții individuale: 1968: Palatul Culturii, Târgu Mureș; 1970: Reghin; Odorheiu Secuiesc; Miercurea Ciuc; 1972: Odorheiu Secuiesc; 1973: Foaierul Teatrului Studio, Târgu Mureș; Odorheiu Secuiesc (expoziție comemorativă); 1978: Galeria Új Élet, Târgu Mureș; 1981: Galeria Korunk, Cluj-Napoca; 1983: Odorheiu Secuiesc; 1986: Palatul Culturii, Târgu Mureș (expoziție comemorativă sumativă); 1996: Galeria Gy. Szabó Béla, Cluj-Napoca; 1997: Galeria Vármegye, Budapesta Expoziții de grup (selecție): 1959-1967: Expoziția Regiunii Mureș-Autonome Maghiare, Târgu Mureș; 1968-1972: Expozițiile județului Mureș, Târgu Mureș; 1968: Bienala de pictură și Sculptură, Sala Dalles, București; 1970: Expoziția artiștilor din Târgu Mureș, Sala Dalles, București; 1999: Anii șaizeci, Târgu Mureș (arta plastică a Regiunii Mureș-Autonome Maghiare din România 1960-1968); Muzeul Hatvany Lajos, Hatvan (Ungaria); 2000: Gábor Miklóssy și discipolii săi, Galeria Vigadó, Budapesta. 2002: Felezőidő, Arta românească maghiară 1965-1975, Muzeul Ernst, Budapesta; 2013: Szocrelatív, Arta maghiară din Transilvania între anii 1945-1965. Centrul de Artă din Transilvania, Sfântu Gheorghe; 2014: Felezőidő 2, Arta românească maghiară între anii 1965- 1975 , Centrul de Artă din Transilvania, Sfântu Gheorghe; 2015: Sors és jelkép [Soartă și simbol], Arta maghiară din Transilvania între anii 1920 – 1990, Galeria Națională al Ungariei, Budapesta. Literatură: MAROSI Ildikó: Kihívták a sorból [Chemat din rând], Új Élet, Tg. Mureș, septembrie 1962; BANNER Zoltán: Tartományi tárlat…Marosvásárhelyen [Expoziție regională… la Târgu Mureș], Utunk XXI. 2. 14 ianuarie 1966; NAGY Zsuzsa: Sükösd Ferenc, A hét, București, 1972 nr. 52; NAGY Zsuzsa: Sükösd Ferenc, Új élet, 1972/2.; FÜLÖP Dénes: Sükösd Ferenc, A hét, București, nr. 51, 21 decembrie 1973; BALÁZS Imre: A Sóvidék festője [Pictorul din Țara Sării], Galeria Korunk, Cluj-Napoca, mai 1981; NAGY Zoltán: Sükösd Ferenc helye képzőművészetünkben [Locul lui Ferenc Sükösd în arta plastică din Transilvania], A hét, București, 9 iulie 1982; JAKOBOVITS Miklós: Sükösd Ferenc festményei. A színek üzenete [Picturile lui Ferenc Sükösd. Mesajul culorilor], Kriterion, București, 1987, pg. 169; SZÉPRÉTI Lilla: Képben elbeszélve [Narațiune în imagini], Új Élet, Târgu Mureș, 1989 nr. 5; Marosvásárhelyi beszélgetés Sükösd Ferenc művészetéről [Discuție la Tg. Mureș despre arta lui Ferenc Sükösd], publicat de: VÉCSI Zoltán, Szabadelvű UNIO. Vol. II, 1990. Iarnă; BANNER Zoltán: Erdélyi Magyar Művészet a XX. században [Arta plastică maghiară din Transilvania a secolului XX], Ed. Képzőművészeti, Budapesta 1990; KEDEI Zoltán: Vigyázz a hűségre! Sükösd Ferencre emlékezve [Ai grijă de credință! Amintindu-ne de Ferenc Sükösd]. Múzsa, Népújság – supliment, Târgu Mureș, 9 iunie 1995; SZÜCS György: Az élet–halál képlet, Sükösd Ferenc (1933–1972) emlékkiállítása [Formula viață-moarte, expoziția comemorativă Ferenc Sükösd], Új Művészet, 1997, nr. 7–8–9, p. 63; A töredékes egész, Tűnődő sorok Sükösd Ferenc kiállítása után [Întregul fragmentat, Rânduri meditative în urma expoziției lui Ferenc Sükösd], Erdélyi Művészet , 2008. nr.1. p. 18–21.