HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

Ars Poetica, 16 martie – 13 aprilie 2018,

Ars Poetica, 16 martie – 13 aprilie 2018,

Arte poetice pe drum
Fiecare operă de artă autentică este o exprimare a crezului artistic, o ars poetica, indiferent că aceasta a
fost sau nu intenția artistului. Punctează caracteristicile autorului. Exprimă ceva despre atitudinea,
relația autorilor cu arta, lumea, cu sine însuși – cum lasă semne în spațiu și timp, cum își delimitează
teritoriul. Ne este dată o perspectivă, să privim operele înșiruite aici ca pe o exprimare a crezului, dar
totodată, nu putem să facem abstracție de spiritul locului, de spiritualitatea mai mult sau mai puțin
resimțită a zonei. Expoziția organizațiilor Breslei Barabás Miklós din Trei Scaune și Țara Bârsei este o
expoziție de grup în urma căreia se conturează și o imagine de ansamblu. Vedem instantanee de pe
drum. Dacă îi cunoaștem pe artiști, le putem privi operele într-un context mai larg, ca parte a unui
proces creativ, ca o stare actuală. Devine astfel vizibil câte un proces interior – „Pe calea vieții-ajuns la
jumătate, mă regăsii într-o pădure obscură”, ceea ce ne poate răsturna convingerile anterioare și avea
ca rezultat moduri de exprimare cu totul noi; sau când repetarea mantrică a câte unei forme, abordarea
ei repetată, maturarea motivelor ne duce tot mai mult în profunzimi, apropiindu-ne de spiritul ascuns al
acestora; când în siguranța formelor și mijloacelor obișnuite se revelează nuanțe cu totul noi ale
familiarității; când devin evidente diferite depășiri ale limitelor; când natura, peisajul devin pe
neobservate din obiectul admirației parte a operei, parte a vieții, anulând relația de sub- sau
supraordonare dintre om și natură, având ca rezultat o liniște, uniune aparte; când în realizarea unei
teme artistice reușim să observăm valențe noi; când reușim să devenim parte a unui proces mai liniștit,
meditativ, percepând rezonațele subtile ale acestuia.
Avem ocazia să vedem și instantanee ale drumului generațiilor, care arată procese în aceeași refracție
specifică, ca și poveștile individuale.

Eszter Túros