HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

5 Ani de Pulzus

5 Ani de Pulzus

PULZUS/PULS. Numele vorbește de la sine. Colonia de artiști de la Odorheiu Secuiesc înființată la inițiativa sculptorului Imre Berze a încercat în anii de început să identifice arterele vieții culturale locale care pulsează și dau viață integrând tot mai mulți artiști plastici și tot mai multe expoziții. Prin urmare, colonia de artiști Pulzus a reușit să se conecteze la sistemul circulator al vieții artistice devenită tot mai dinamică în Ținutul Secuiesc în ultimii ani, aflată în căutarea propriei identități culturale, definindu-și locul în procesul pornit de aliniere la viața artistică internațională, atât în Transilvania multiculturală, cât și în întreaga țară și în Bazinul Carpatic. Prin repetarea sa anuală, prin expoziția realizată din creațiile ei, prin încredințarea majorității lucrărilor unor colecții publice, colonia de artiști Pulzus a conferit o forță creativă colectivă artei plastice din oraș, o forță născută din muncă comună și concurență profesională sănătoasă. Dialogul artistic astfel activat și colaborarea între artiștii locali care au lucrat izolat până acum arată tot mai palpabil profilul artistic specific al spiritului locului. Se pare că prin operele realizate aici se reușește conștientizarea în cercuri tot mai largi a valorilor intelectuale și al atmosferei din Odorheiu Secuiesc și al împrejurimilor, acestea fiind și sursă de inspirație vizuală. Spre deosebire de taberele de creație organizate în trecut în această regiune, colonia Pulzus din ultimii cinci ani nu este receptivă doar la mediul rural întrepătruns de tradițiile populare, ci mai degrabă este definită de receptivitatea față de valorile spirituale universale contemporane în contextul mediului micului oraș, această dublă deschidere conturează tot mai mult specificul cultural Pulzus, descifrabil din totalitatea operelor. Respectând tradițiile cele mai nobile și progresive ale spiritului locului, încearcă să-și construiască specificul propriei identități artistice. În cadrurile culturale ale națiunii și ale țării care se întrepătrund, sprijinindu-se pe tradițiile transilvănene, caută integrarea în arta plastică a Bazinului Carpatic, dar și posibilitățile de aliniere la viața artistică internațională. În afară de acestea, tabăra nu reprezintă doar o forță catalizatoare pentru artiștii plastici locali, dar reușește să mobilizeze și să îmbogățească oferta culturală a orașului, este un factor eficient de formare a publicului prin întâlnirile cu publicul și expoziții, și mai presus de toate, vine în sprijinul educației artistice locale, iar prin artiștii invitați, contribuie la lărgirea orizontului creator și de viziune al artiștilor locali. Iată, colonia de artiști Pulzus a ajuns la pragul adolescenței, rezultatele sale prezentate la această expoziție dau motive de speranță. Sperăm că își va îndeplini încă mulți ani sarcina acceptată voluntar: oferă un mediu de creație netulburat, îi ajută pe artiștii plastici locali în evoluția lor, îi cheamă acasă pe cei plecați și invită câte un artist internațional recunoscut și, până la urmă, dovedește, și pentru cei care în mod neîncrezător socotesc scena artistică a regiunii ca fiind una periferică, faptul că Odorheiul Secuiesc poate fi locul de creație și receptare al artei plastice contemporane locale și internaționale.

Zoltán Vécsi Nagy